Madspild og Kagerup Most

Nogle af de tiltag, Kagerup Most har iværksat for at reducere madspild, omfatter:

Genbrug af rester: Kagerup Most genbruger pulp fra most/saft produktionen som foder til husdyr og som gødning på de omkringliggende marker.

 Optimering af produktionen: Kagerup Most har optimeret deres produktionsprocesser, så de kan udnytte alle dele af råvarerne bedst muligt.

 Samarbejde med lokale landmænd: Kagerup Most samarbejder med lokale landmænd, så de kan reducere transportomkostninger og mindske madspild.

 Kagerup Mosts tiltag mod madspild bidrager til at mindske deres påvirkning på miljøet og til at bevare ressourcerne på en mere bæredygtig måde.